Hvem er vi?

Ledaal Park er et prosjekt eiet av byggherren Base Bolig, designet av Brandsberg Dahls arkitekter og bygget av entreprenøren Backe Rogaland. For tiden har Backe Rogaland nærmere 30 ansatte og har bred erfaring med både yrkesbygg og boligbygg. Du kan lese mer om Backe Rogaland her: http://backegruppen.no/selskaper/backe-rogaland

Selskapet har så langt overlevert alle prosjekter uten feilanmerkninger ved overlevering. Siden oppstarten av selskapet i 2008 har heller ingen ansatte hatt fravær som følge av skader.

På prosjektet  vil det være totalt 14 personer fra Backe Rogaland.

Adkomst

Det er 6 innganger til byggeplassen. En for besøkende, to for arbeiderne og tre for vareleveranser. Inngangen for besøkende ligger ved Niels Juel gate 50, på brakkeriggen i 2 etg. Inngangen for arbeiderne er på samme sted, men i 1 etg.
Det er én varelevering for Alexander og to for Niels Juel. 

Gjennomføring av prosjektet

Tilleggsinformasjon:
Fysisk oppstart er tenkt å starte mot slutten av november 2018. Prosjektet skal overleveres rundt sommer 2020.